Witajće na stronach Serbskeho ewangelskeho towarstwa!

Zarjadowanja měsaca:

 
06.09.   12. njedźela po Swjatej Trojicy
10.15 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. n. w. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. n. w. Malink)

16.09. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach w farskej bróžni

17.09. štwórtk
18.30 Bjesada w Bukecach na farje

20.09.   15. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 serbske kemše w Budyšinku (sup. n. w. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (fararka Malinkowa)

27.09.   16. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše na Njepilic statoku w Rownom (fararka Malinkowa)
10.00 dwurěčne kemše w Ptačecach (farar Reichelt, predikant Hermaš)

04.10.   17. njedźela po Swjatej Trojicy
10.15 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. n. w. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu (sup. Rummel)
14.00 wosadne popołdnje w Slepom (fararka Malinkowa)