Ochranowske hesło tuteho lěta:

Ja wěrju, pomhaj mojej njewěrje!

Mk 9,24

Hrono měsaca:

Jandźel Knjeza dótkny so Elije a praji: Stań a jěs! Přetož ty maš daloki puć před sobu. (1 kral 19,7)


Ochranowske hesło za srjedu, 8. julija/pražnika 2020, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Ja chcu tež nadal z tutym ludom dźiwnje wobchadźeć, dźiwnje a spodźiwnje, a mudrosć jeho mudrych budźe zaničena.

Jez 29,14

A wjele, kiž na Jezusa posłuchachu, dźiwachu so jeho wučbje a rjeknychu: Zwotkel ma wón to? A kajka je to mudrosć, kotraž je jemu data? A tajke mócne skutki, kotrež so přez jeho ruce stawaju?

Mk 6,2

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mk 11,(20.21)22–26 + 1 kral 17,7–16