Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Kedźbujmy jedyn na druheho, zo bychmy so wabili k lubosći a k dobrym skutkam. (Hebr 10,24)


Ochranowske hesło za póndźelu, 25. oktobra/winowca 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Božo, njemjelč tola! Božo, njebudź tajki, kiž njesłyši a změrom wostanje! Přetož hlej, twoji njepřećeljo so złobja, a ći, kiž će hidźa, hłowu zběhaju.

Ps 83,2–3

Wumóž nas wot złeho.

Mt 6,13

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Rom 12,17–21 + Lk 13,22–30