Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Wočiń swój ert za němych a za wěcy wšitkich, kiž su wopušćeni. (Přisł 31,8)


6. njedźela po jutrach/Exaudi (Knježe, słyš mój hłós! Ps 27,7)

Ochranowske hesło za njedźelu, 16. meje/róžownika 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Naše žiwjenje traje sydomdźesat lět, a je-li wysoko, wosomdźesat lět, a štož so na nim krasne zda, je tola jenož podarmotna próca; přetož wone so ruče minje, jako bychmy wotlećeli.

Ps 90,10

Wón pak, naš Knjez Jezus Chrystus, a Bóh, naš Wótc, kiž je nas lubował a nam dał wěčny trošt a dobru nadźiju w hnadźe, troštuj waše wutroby a posylń was we wšěm dobrym skutku a słowje.

2 Tes 2,16–17

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jan 16,5–15 + Ef 3,14–21